Privacy Policy Dexis Belgium.

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van onze professionele relaties zijn onderworpen aan interne behandeling binnen onze groep en zijn verplicht.

Ze zijn bedoeld om de Descours & Cabaud groep, waar Dexis Belgium deel van uitmaakt, in staat te stellen om geautomatiseerde verwerking, of de juridische entiteiten van de groep waartoe het behoort, al dan niet ze openbaar te maken aan partners, evenals haar dienstverleners en / of onderaannemers.

Uw gegevens worden gebruikt door Descours & Cabaud, waar Dexis Belgium deel van uitmaakt, met als doel het managen van onze handelsrelatie, exploratie en handelsstatistieken.

Volgens de Privacywet KB 13/02/2001 (KB 8/12/1992), (Privacywet aan Europese Richtlijn 95/46/EG) , hebt u het recht tot toegang en rectificatie van informatie die u aanbelangt, en u kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen hun behandeling.

U hebt ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden.

Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de afgevaardigde voor de bescherming groep gegevens: [email protected]

Uw gegevens zullen voor de tijd, die nodig is voor het beheer van de zakelijke relatie, bewaard blijven en zullen op een tussentijdse opslag voor de wettelijk voorgeschreven periode in burgerlijke en handelszaken behouden worden.

Zonder afbreuk te doen aan de handhaving regels hierboven uiteengezet, kan Descours & Cabaud uw gegevens voor marketingdoeleinden behouden voor een periode van drie jaar na het einde van de zakelijke relatie.