Op de vakbeurs Maintenance wil Dexis Belgium vooral zijn nieuwe groepsstructuur en geïntegreerd productenen dienstenaanbod in die kijker zetten. Met die nieuwe structuur speelt het bedrijf in op de recente evolutie in de onderhoudssector.

“In heel wat industriële ondernemingen bereiken de babyboomers de pensioenleeftijd”, zegt commercieel directeur Thierry De Winter. “Daarom verdwijnt er niet alleen veel praktische kennis en ervaring, ze wordt er ook niet vervangen. De bedrijfswereld heeft almaar minder interne gespecialiseerde onderhoudsmedewerkers. Ze moeten hiervoor meer en meer een beroep doen op externe partners. Wij spelen daarop in.”

Strategische overnames

Imes Dexis (Hasselt), een onderdeel van de Franse groep Descours & Cabaud, was van oudsher actief als verdeler van producten voor onderhoud, herstelling en nazicht van industriële apparaten. “We boden ook al diverse diensten aan. Dit pakket hebben we het afgelopen jaar gevoelig uitgebreid door de strategische overname van drie bedrijven.” Het gaat om Cental Auto (Antwerpen), Eltec System (Genk) en Duvivier-Motronic (Brugge). “De vier blijven voorlopig onder eigen naam werken, maar we willen ook duidelijk de koepelnaam Dexis Belgium uitspelen.” Met Central Auto versterkte Dexis zijn marktpositie in het Antwerpse havengebied en haalde het veel knowhow in hydraulica en pneumatica in huis. Bij Eltec en Duvivier ligt het accent veeleer op praktisch onderhoud van motoren, reductoren en pompen.

Klanten volledig ontzorgen

“We willen onze klanten op een kostenefficiënte manier volledig ontzorgen op het vlak van onderhoud, onderhoudsproducten en veiligheid”, onderstreept De Winter. “Daarom zullen de vier entiteiten voor bepaalde specialiteiten naar elkaar doorverwijzen. Voor de volledige integratie gaan we niet over één nacht ijs. Het meeste werk gebeurt achter de schermen, de klanten zullen er weinig van merken. Op termijn is het wel de bedoeling dat elke klant één eigen contactpersoon krijgt en zijn afrekening ontvangt op één enkele factuur.”

Hybride model

Dexis omschrijft zijn aanpak als ‘een hybride model’. “Of hoe je evolueert van traditionele productleverancier naar aanbieder van totaaloplossingen. Heel wat industriële bedrijven gebruiken nog altijd productiemachines uit de eeuw, waarop het onderhoud en het nazicht manueel gebeuren. Anderen werken met de recentste en meest gesofisticeerde toestellen, waarvan we de data op afstand kunnen inlezen en dankzij algoritmes onderhoud of de vervanging van onderdelen preventief kunnen aanbevelen of uitvoeren. Op die manier optimaliseren we ook ons stockbeheer, doordat we zo vooraf de nodige producten en onderdelen kunnen bestellen”, aldus De Winter. Om de interne kennis van de recentste technische ontwikkelingen op peil te houden heeft Dexis een eigen ‘learning platform’ ontwikkeld, dat intern opleidingen verzorgt. “In het kader van ons ontzorgingsproject willen we dit platform op termijn openstellen voor onze klanten. Zo kunnen ze het gebrek aan ervaring op de werkvloer opvangen wanneer ze nieuwe medewerkers recht van de schoolbanken rekruteren.”

Exoskeletten

“We blijven niet alleen verjongen door permanente aanwerving en opleidingen, maar anticiperen ook op komende evoluties. Zo zullen we op de beurs
demonstraties geven van het werken met exoskeletten”, legt De Winter uit. “Dit kadert in onze services inzake veiligheid.”

Via http://www.maintenance-magazine.be